I.M.T. Smile - Príbeh príbehov (KOMPLET)


Vizualizácia nôt I.M.T. Smile - Príbeh príbehov (KOMPLET) na virtuálnom klavíri, husliach alebo gitare je možná na našom partnerskom portále Notissimo.sk . Predplatitelia na Notissimo.sk zároveň získavajú 50% zľavu na tlač/sťahovanie slovenských a českých nôt na tomto portále. Viac info TU!

Pre noty/texty v mobile naskenujte QR kód aplikáciou
Promo obrázok
Príbeh príbehov (KOMPLET)

Cena
7,90€

Názov skladby
Príbeh príbehov (KOMPLET)

Interprét

Video k piesni

Noty určené pre
spev, akordy, gitara, keyboard

Počet stran
11

Jazyk textu
slovenský jazyk

Autori
Ivan Tásler


Text piesne

Anna,
Pa-da-pa-pa-pa, pa-da-pa-pa-pa pa-pa simile
Si iná, viem to dávno, veď patrím ku tým bláznom,čo láska ich mení. A, a.
Prešlo pár rokov krátkych, všedné dni ba aj sviatky, ja stále som s tebou. O, o.
Si krásne iná a s vínom nevinná a mráz v cudzí vlas, ani čas, ani jedovatý plaz
nerozdelí nás, lebo ty si iná.
Pa-da-pa-pa-pa Pa-da-pa-pa-pa pa-pa
Si iná, čerstvý vánok a urobíšvečer ránom a vstávam skôr než spím, í, ím.
Pa-da-da-da-dam
Pa pa-da-da-da-dam, o, o.
Pa-da-da-da-dam, o-u, pa-da-da-da-dam, o, o.
Pa-da-da-da-dam Pa pa-da-da-da-dam, o, o.

Vždy, keď mi chý-baš,
vte-dy chy-ba mi aj nie-čo i-né. V
ždy, keď mi chý-baš, náh-le cí-tim sa jak v prázd-nom ki-ne,
chý-ba du-ša z kto-rou vždy rád sply-niem.
O. Tak nád-her-ná, Vždy, keď mi chý-baš, vte-dy chy-ba mi aj chuť ďa-lej žiť.
Vždy, keď mi chý-baš, my-seľ mi za te-bou stá-e be-ží
a na ni-čo mi viac ne-za-le-ží.
O. a do tmy pý-tam sa kde si, a kde je se-ver a kde juh.
a vô-bec nič ma ne-te-ší, ex-tra tried-ný do-bro-druh.
Lás-ka, lás-ka, lás-ka, lás-ka. Tak nád-her-ná, Vždy, keď mi chý-baš,
čas-to chý-ba mi aj ro-zum zdra-vý.
Vždy, keď mi chý-baš, nik-dy ne-viem, čo v tom sta-ve spra-vím,
ča-kám na to, keď sa zno-va zja-víš.
O. a do tmy pý-tam sa kde si, a kde je se-ver a kde juh
a vô-bec nič ma ne-te-ší, a ex-tra tried-ný do-bro-druh.
Lás-ka, lás-ka, lás-ka, lás-ka. A A Lás-ka, lás-ka, lás-ka, lás-ka. Lás-ka, lás-ka, lás-ka.

Me-dzi mnou a te-bou je zvlášt-ný prí-beh prí-be-hov.
Ne-chám tiecť sl-zy sviec, na ú-vod dá-vam ko-niec.
Vždy nie-čim ťa lie-čim, ty vzkrie-siš ma, keď mes-tom zú-ti tma.
Do krí-diel vzduch prí-de a prí-beh náš zas mô-že rásť.
Aj bez slov bás-ni-kov sa pí-še prí-beh prí-be-hov.
A-ko z kníh (o-u ou) už spa-le-ných, veď zlé sa v naj-lep-šie zme-ní,
vždy nie-čim ťa lie-čim, ty vzkrie-siš ma, keď mes-tom zú-ti tma.
Do krí-diel vzduch prí-de a prí-beh náš zas mô-že rásť.

Stále mi dáš, čo nik nedá keď tlačím na pedál
či je víkend a či streda, či je čas obeda to vieš,
len tak ťa nepredám.
Ty ma vieš nájsť vždy keď blúdim a stretám obludy,
nastavíš-mi správnych ľudí nech sa včas zobudím
už vieš hreješ ma na hrudi.
Na svete niet inej ženy: my sme si súdení,
s tebou sa noc na deň mení kameň na kamení,
veď vieš, ja to vždy ocením Žena, žena,
žena môjho života žena, žena, celkom som sa zamotal, hou.
Ja som tak rád, že si taká byť zlým ma neláka,
že stále ma doma čakáš keď skáčem po mlakách
ty vieš ma šťastím rozplakať Žena, žena,
žena môjho života žena, žena, celkom som sa zamotal, hou.
Žena, žena, žena môjho života žena, žena, celkom som sa zamotal,
Žena, žena, žena môjho osudu, žena, žena, iné ženy nebudú, ou. hej, hej, hej.

Mohli by vás zaujímať aj nasledujúce noty...

Prihlásenie
Pre stiahnutie nôt musíte byť prihlásený.

PrihlásiťPartneri: Sheet Music :: Noty písni :: Noty